فهرست بستن

کمیته سرمایه گذاری

کمیته سرمایه‌گذاری

  • متشکل از سه نفر از خبرگان بازار سرمایه، کارشناس سرمایه‌گذاری و مدیران شرکت
  • بررسی پرتفوی شرکت و کلیات بازار سرمایه و ارائه پیشنهادات سرمایه‌گذاری

اعضای مدعو کمیته سرمایه‌گذاری

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

اهم سوابق

رشته

آخرین مقطع

علی علامه راد

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کارشناسی ارشد

مدیرعامل توسعه سرمایه معین ملت، عضو شورای راهبردی بانک شهر، عضو کمیته راهبردی گروه مالی ملت، عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک ملت، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

محمد بحرانی  جهرمی

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد، مدیر سرمایه گذاری صندوق میراث ماندگار، مدیر سرمایه گذاری صندوق اندیشمندان، مدیر سبدگردانی و مدیر سایت پاسارگاد تحلیل کارگزاری بانک پاسارگاد

محمد مرندی

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آرمان اندیشان، قائم مقام شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس، عضو هیات مدیره کارگزاری آینده نگر خوارزمی، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کرمان