فهرست بستن

اخبار و اطلاعیه ها

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت با حضور ۷۷ درصدی سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات تصمیم گیری شد

با عنایت به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ برگزار گردید و در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی به منظور حفظ و عدم خروج نقدینگی شـرکت و ارتقاء بیشـتر سـودآوری تصمیم گیری نمود.

اطلاعات سهام
اطلاعات سهام
گزارشات مالی
پرتال سهامداران
گروه دارویی برکت
گروه دارویی برکت