فهرست بستن

کمیته ریسک

 کمیته ریسک

  • مدیر حسابرسی داخلی، مدیر مالی و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت به عنوان اعضای مدعو در جلسات کمیته حضور دارند
  • ارزیابی، بررسی و محاسبه مقداری ریسک شرکت و ارائه اقدامات پیشنهادی و برآورد اثرات این اقدامات جهت مدیریت ریسک به صورت ماهیانه

اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

اهم سوابق

رشته

آخرین مقطع

محمدرضا گل کانی

مدیریت مالی

دکتری

مدیر درآمدها و منابع آستان قدس رضوی، مشاور هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس، معاونت اقتصادی شهرداری مشهد؛ مشاور مالی و اقتصادی، عضو کمیته اقتصادی شرکت فولاد خراسان، مشاور سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری داتیس، مشاور تامین مالی شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه

فرشید مرادی

مدیریت مالی

دکتری

کارشناس آموزشی دانشگاه، کارشناس ارشد مالی، عضویت در هیات مدیره شرکت تولید دارو، آتی فارمد و و کی بی سی، مدیر بودجه و امور مجامع گروه دارویی برکت

سید مهدی ناصری

اقتصاد مالی

دکتری

کارشناس دفتر طرح و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضویت در هیات مدیره گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر و گروه دارویی برکت و مدیر عامل گروه دارویی سبحان

روزبه اخلاقی

مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

کارشناسی ارشد

کارشناس مسئول برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی، عضو هیات مدیره شرکت تامین انرژی سبز زاگرس و مدیر نظارت بر شرکت ها در گروه دارویی برکت

هاشم قدمی

حسابداری مدیریت

کارشناسی ارشد

حسابرس ارشد موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود، کارشناس بودجه و مجامع برکت، کارشناس ارشد نظارت بر شرکت های گروه دارویی برکت، عضو هیات مدیره شرکت تولید دارو و مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت آسیا پادتن