فهرست بستن

کمیته ریسک

 کمیته ریسک

  • مدیر مالی و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت به عنوان اعضای مدعو و مدیر حسابرسی داخلی به عنوان عضو ناظر در جلسات کمیته حضور دارند
  • ارزیابی، بررسی و محاسبه مقداری ریسک شرکت و ارائه اقدامات پیشنهادی و برآورد اثرات این اقدامات جهت مدیریت ریسک به صورت ماهیانه

اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

اهم سوابق

رشته

آخرین مقطع

محمدرضا گل کانی

مدیریت مالی

دکتری

مدیر درآمدها و منابع آستان قدس رضوی، مشاور هیار مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس، معاونت اقتصادی شهرداری مشهد؛ مشاور مالی و اقتصادی، عضو کمیته اقتصادی شرکت فولاد خراسان، مشاور سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری داتیس، مشاور تامین مالی شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه

علی عطائی آذر

مهندسی مالی

کارشناسی ارشد

مشاور مالی و سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان، موسس و رئیس هیات مدیره گروه استارت آپ توسعه فناوری ره‌آورد، طراح و مدیر پروژه شرکت اپال رومینا

محسن علیخانی

اقتصاد

دکتری

عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر، عضو هیات مدیره موسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر، مدیر تامین مالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، نائب رئیس هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا، مدیر برنامه و بودجه بنیاد مستضعفان، مدیر اطلاعات و بررسی‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان