فهرست بستن

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو غیر موظف هیئت مدیره

تحصیلات

اهم سوابق

رشته

آخرین مقطع

علیرضا روغنیان

رئیس

بله

اقتصاد

کارشناسی ارشد

مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه اقتصادی رستا (بانک شهر)- مدیرعامل و عضو هیات مدیره ارزش آفرینان راه ابریشم- مدیر سرمایه گذاری و مدیر صندوق کارگزاری بانک تجارت

ساسان دشمن زیاری

عضو

خیر

مالی

دکتری

مدیر بودجه و اعتبارات شرکت توسعه اقتصادی تدبیر، معاون مالی و اداری شرکت رویا ساختمان آریا، مدیر طرح و برنامه و معاون برنامه ریزی امور استان ها و دبیر هیات مدیره شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی، مدیر مالی و پشتیبانی شرکت مدیریت و تامین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان، کارشناس بودجه گزارش های شرکت ایران خودرو دیزل، حسابدار و رئیس حسابداری دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز علامه طبرسی

علیرضا گردون زاده

عضو

خیر

حسابداری

کارشناسی ارشد

نائب رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مالی آیین ارقام، مدیر فنی موسسه حسابرسی یکتاروش، مدیر فنی موسسه حسابرسی مفید راهبر