فهرست بستن

کمیته انتصابات

کمیته انتصابات

اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

اهم سوابق

رشته

آخرین مقطع

علی فراهانی

مهندسی مالی

کارشناسی ارشد

کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری البرز، کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، کارشناس ارشد و رئیس واحد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری سپه، مدیر امور شرکتهای شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و  مدیر سرمایه‌گذاری شرکت  سرمایه‌گذاری گوهران امید

سروش لطفی نورودی

حسابداری

کارشناسی ارشد

مدیر مالی سرمایه گذاری البرز، عضو کمیته پولشویی و تامین منابع شرکت گروه دارویی برکت، عضو کمیته نظارت بر تحقیق و برنامه شرکت گروه دارویی برکت، عضو کمیته معاملات شرکت سرمایه گذاری البرز، عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت تولید دارو، عضو کمیته منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری البرز

فرشید مرادی

مدیریت مالی

دکتری

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع شرکت گروه دارویی برکت، مدیر بودجه و مجامع شرکت سرمایه گذاری البرز، کارشناس مالی شرکت سرمایه گذاری البرز، دستیار استاد و پشتیبانی آموزشی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نور طوبی، عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت کی بی سی