فهرست بستن

امور سهام شرکت

آدرس: تهران– میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر (بخارست)– خیابان پنجم – پلاک ۱۱- طبقه اول

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۱

تلفن :۵-۸۸۴۸۰۱۶۱

دفتر مرکزی شرکت

آدرس: تهران – خیابان خالد اسلامبولی – بالاتر از خیابان شهید بهشتی– کوچه سوم – پلاک ۳۰- طبقه دوم            

 کدپستی ۱۵۱۳۶۳۳۷۱۳

تلفن : ۷۱-۸۸۷۲۹۴۶۹

فاکس: داخلی ۲