فهرست بستن

اطلاعات اعضای هیأت مدیره شرکت:

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲  اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

نام

سمت

نماینده

مدت ماموریت نماینده

توضیحات

تحصیلات و مدارک حرفه ای

زمینههای سوابق کاری

عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها

شروع

خاتمه

سبحان دارو

عضو هیات مدیره

علی فراهانی

۱۴۰۱/۰۳/۱۲

ادامه دارد

غیر موظف

کارشناسی ارشد مهندسی مالی

کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری البرز، کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، کارشناس ارشد و رئیس واحد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری سپه، مدیر امور شرکتهای شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و  مدیر سرمایه‌گذاری شرکت  سرمایه‌گذاری گوهران امید

تولید مواداولیه داروئی البرزبالک

عضو هیات مدیره

علیرضا روغنیان

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

ادامه دارد

غیر موظف

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه اقتصادی رستا (بانک شهر)- مدیرعامل و عضو هیات مدیره ارزش آفرینان راه ابریشم- مدیر سرمایه گذاری و مدیر صندوق کارگزاری بانک تجارت

گروه سرمایه گذاری البرز

رئیس هیات مدیره

محمدرضا گل کانی

۱۴۰۱/۱۲/۰۳

ادامه دارد

غیر موظف

دکتری مدیریت مالی

مدیر درآمدها و منابع آستان قدس رضوی، مشاور هیار مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس، معاونت اقتصادی شهرداری مشهد؛ مشاور مالی و اقتصادی، عضو کمیته اقتصادی شرکت فولاد خراسان، مشاور سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری داتیس، مشاور تامین مالی شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه

عضو هیات مدیره (غیر موظف) و مسئول کمیته ریسک شرکت خمیر مایه رضوی

 گروه دارویی سبحان

نایب  رئیس هیات مدیره

سید محمد ابراهیم آیت الهی

۱۳۹۶/۱۲/۰۳

ادامه دارد

موظف

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

کارشناس سرمایه گذاری و مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

البرز دارو

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

حسین جواهری

۱۳۹۵/۰۵/۰۵

ادامه دارد

موظف

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدیر سرمایه گذای شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز- عضو هیات مدیره شرکت تولید دارو